برنامه های عمومی این ماه

 کسب آرامش ۱
کرمان (شهر بابک) یکشنبه ۱۱ آذر

   کسب آرامش ۱

  جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۳۹۱۱۲۱۷۲۸ تماس حاصل فرمایید.

  ساعت: ۱۴ تا ۱8

 

  ساعت: ۱۴ تا ۱۸ مکان: شهر بابک، کانون امام خمینی

 خانواده موفق
همدان شنبه ۱۷ آذر

   خانواده موفق

  جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۱۸۷۰۰۰۳۱۳ تماس حاصل فرمایید.

   ساعت: ۱۰ تا ۱۲ و ۱۶ تا ۱۸

  مجری: خانه تحول استان با همکاری مؤسسه سایبان مهر

  مکان: خیابان میرزا عشقی، مجتمع ولیعصر

تربیت فرزند ۲, ۳ و ۴
یزد سه شنبه های ۶,۱۳,۲۷ آذر ماه

  تربیت فرزند ۲, ۳ و ۴

   جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۳۹۸۱۸۳۰۶۰ تماس حاصل فرمایید.

  ساعت: ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰

 

   مکان: خیابان شهید چمران، خیابان رهبر، مجتمع سیدالشهداء، کوچه جنب مجتمع، دبستان پسرانه شهید چمران

تحلیل رفتار متقابل
یزد سه شنبه های ۶ و ۱۳ آذر ماه

  تحلیل رفتار متقابل

  جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۳۹۸۱۸۳۰۶۰ تماس حاصل فرمایید.

  ساعت: ۸ تا ۱۰

  مجری: خانه تحول استان و مجتمع سیدالشهداء ع

  مکان: متعاقباً اعلام خواهد شد.

هدف
قم یکشنبه ۱۸ آذر

  هدف

  جهت ثبت نام عدد ۳ را به سامانه ۵۰۰۰۲۲۱۰۰۶ پیامک کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۵۳۷۷۲۶۸۸۸ داخلی ۲ تماس حاصل فرمائید.

  ساعت: ۱۵:۳۰ تا ۱۷

  مجری: خانه تحول استان قم و خانه مهر

  مکان: خیابان خاک فرج، جنب استانداری، فرهنگسرای جوان قم، سالن بعثت