نقد کتاب

سلام مهربون

اینجا هر از گاهی کتابی معرفی می شه و خودتون نقدش می کنید و نظرات تون رو در باره اش می نویسید.

کتاب ها با پیشنهاد و رای خودتون انتخاب می شن و بعد از نقد و نظر می ریم سراغ کتاب بعدی.

و هر کس هم می تونه نظر دیگری رو تحلیل کنه و همه نظرات مورد نقد قرار بگیرن.

داداش شاهین