قصه گروهی

سلام مهربون 

موافقی با هم قصه بنویسیم؟ 

و تمرین کنیم که با هم بگیم، با هم بنویسیم و با هم تموم کنیم.

بیا قصه هائی بنویسیم که از دل همه مون بیرون می آد.

قصه هائی که هر بخشش رو یه نفر می نویسه.

یه هم وطن که ممکنه هر جائی از این کره خاکی زندگی کنه.

نوشته ای که می شه قصه ما.

روش کارمون هم اینه که هر کس توی دوسه خط شروع یه داستان رو پیشنهاد می ده.

وقتی پیشنهادها به ده تا برسه رای گیری می کنیم و هر کدوم که رای بیاره می شه شروع داستان گروهی ما.

دوباره هم به همین ترتیب می ریم سراغ نوشتن قسمت های بعدی داستان و باز هم رای گیری.

و قصه ما، یه روز، با یکی از پیشنهادها و با رای خودتون تموم می شه.

و می ریم سراغ نوشتن قصه بعدی مون.

 فقط یادت باشه که خودت باید قصه بگی نه اینکه بخشی از قصه های دیگران رو اینجا بنویسی.

داداش شاهین