تو شگفت انگیزی

تو شگفت انگیزی

75000 ریال

بعضی از انسان ها به جای اینکه دست به عمل بزنند، همیشه در انتظار معجزه اند.
بعضی ها هم فقط به تلاش ذهنی اکتفا می کنند و گمان کرده اند قدرتش آن قدر بالاست که نیازی به تلاشی دیگر برای رسیدن به خواسته ها ندارند!
این کتاب به کودکان می آموزد که می توانند با ت

5