درباره قصه گروهی
قصه گروهی ۱
سلام مهربون، بعد از هر بار رای گیری و انتخاب بهترین پیشنهاد، نتیجه رو اینجا می بینی :

مانده تا پایان زمان رای گیری