درباره قصه گروهی
قصه گروهی ۱
پیشنهادت رو توی کادر پائین صفحه بنویس و روی نوار ثبت کلیک کن.
و اگه می خوای قصه های دیگران رو ببینی، روی نوار پیشنهادهای ارسالی کاربران در پائین صفحه کلیک کن.
سلام مهربون، بعد از هر بار رای گیری و انتخاب بهترین پیشنهاد، نتیجه رو اینجا می بینی :