نیاز به شناخت

دلایل غلط برای ازدواج

دلایل درست برای ازدواج

تقدیر و قسمت

چه کنید تا فرد مناسبی سر راه تان قرار گیرد؟

معیارهای انتخاب همسر :

- ایمان و اخلاق

- هم کفو بودن :

مفهوم کفویت

قول و وعده برای تغییر

کفویت اعتقادی

کفویت نگرشی

کفویت ادراکی

کفویت اقتصادی

کفویت فرهنگی

کفویت ظاهری

کفویت سیاسی

کفویت شخصیتی :

توافق و عدم توافق

مکان کنترل بیرونی و درونی

درون گرائی و برون گرائی

شخصیت قربانی

گروه های چهارگانه ادراکی

نظریه های همسان همسری و ناهمسان همسری

- بلوغ :

بلوغ جنسی

بلوغ عقلی ( ذهنی، فکری)

بلوغ نکاح

بلوغ عاطفی

بلوغ اجتماعی

بلوغ فرهنگی

بلوغ اخلاقی

بلوغ اقتصادی

بلوغ اشُد

- اصالت خانوادگی

- ازدواج فامیلی

- سلامت جسمی، روحی و روانی

ازدواج ایثارگرانه بامعلول یا جانباز

- به دل نشستن

- سن مناسب :

فاصله سنی مناسب بین دختر و پسر

معایب ازدواج زود هنگام

معایب ازدواج دیر هنگام

- جمع بندی و تحلیل معیارهای ازدواج :

خطوط قرمز و زرد

- ازدواج ممنوع!

- موانع ازدواج

- راه های شناخت طرف مقابل 

دوستی پنهانی قبل از ازدواج ( راه غلط ) :

آثار سوء 

- تحقیق :

مراحل تحقیق

منابع مناسب برای تحقیق

محقق مناسب

شیوه مناسب تحقیق

طراحی سئوالات مناسب برای تحقیق

موانع تحقیق

- استخاره

- خواستگاری :

خواستگاری دختر از پسر

خواستگاری های همزمان

جلسه اول خواستگاری

جلسه دوم خواستگاری

نکات کلیدی در سئوالات خواستگاری

آیا همه مسائل در خواستگاری گفته شود؟

جلسه سوم خواستگاری

انجام رفتارهای غیر منتظره

علائم هشدار دهنده

- جلسه بله برون :

انتخاب نهائی

- مهریه :

باورهای درست و غلط

شکل های پرداخت

ضررهای مهریه سنگین

سودهای مهریه سبک

- شیربها

- جهیزیه :

آثار سوء جهیزیه سنگین

- عقد :

خریدهای عقد

مراسم عقد

- دوران نامزدی :

فواید این دوران

چند تذکر مهم

- مراسم عروسی :

تاخیردرانجام مراسم به علت فوت بستگان

گُل و گِل به ماشین عروس!

- پاتختی

- ازدواج علی (ع) با فاطمه زهرا (س) :

خواستگاری علی (ع) از فاطمه زهرا (س)

مهریه فاطمه زهرا (س)

جهیزیه فاطمه زهرا (س)

عقد علی (ع) و فاطمه زهرا (س)

مراسم عروسی علی (ع) و فاطمه زهرا (س)