درباره شعر گروهی
شعر اول
سلام مهربون، بعد از هر بار رای گیری و انتخاب بهترین پیشنهاد، نتیجه رو اینجا می بینی :
زیر این باران زیبا، عشق تو دیوانه ام کرد
با همین دلدادگیها بوی تو پروانه ام کرد

نویسنده : فرشته ابراهیمی

تعداد رای : 28

مانده تا پایان زمان رای گیری