سلام داداشم نمیدونم چطوری صحبت کنم بغض تمام گلومو گرفته من تمام عمرمو به سختی گذروندم ولی تونستم با شرایط خودمو وقف بدم و از شما و مامان عزیزم طاهره واقعا نمیدونم چطوری تشکر کنم منی که میگفتم غصه هام هیچ وقت تمومی نداره ولی دیگه تموم شد و تونستم آدم موفقی بشم امسال تصمیم گرفتم ادامه تحصیلمو بدم. اخلاقم خیلی خوب شده دیگه بهونه های الکی نمیارم از همه مهم تر من هیچوقت با خدا آشتی نبودم و با همین سمینارها و حامی مهربونم خانم خدیری تونستم برخوردهای درستی انجام بدم و به موفقیتهای همیشگیم برسم داداشی جونم ازت یه دنیا ممنونم تشکررررررررررررررررررررررررررررر