با سلام و تشکر از تلاش شما در جهت هدایت مردم و آموزش شیوه ی درست زیستن ...

از وقتی که آقای فرهنگ در سمینار ازدواج توصیه کردن به اینکه برای جذب یک همسر خوب خوبی ها رو زندگی کنیم ، تمام تلاشم رو میکنم که یه بنده ی خوب برای خداوند یک عضو خوب برای خانواده و جامعه باشم . خب تقریبا این قضیه به سیره ی زندگیم تبدیل شده و از این بابت خوشحالم.

فاطمه رضوی