در مورد نماز لابه لای حرف هاتون مطالب عمیقی بود از رحمانیت خدا

 از فیلسوف نشدن ما در مقابل عظمت حق

 از لباس مرتب و آراسته پوشیدن و صدا کردن خدا در زمان نماز اول وقت

 و توجه در نماز داشتن

 واقعا ممنونم از بیان شیوا و دلنشین تون

*با تشکر محبوبه اسدی*