با سلام خدمت استاد عزیز و دوست داشتنی خودم آقای شاهین فرهنگ

بنده مهدی اعلمی روانشناس و مشاور خانواده ۳۴ ساله هستم.

و حدود ۸ سال است که مرکز مشاوره دارم و کار مشاروه در مشهد انجام میدم.

مدرس دانشگاه پیام نور مشهد و کارمند آموزش و پرورش هم هستم.

سی دی های آمو ز شی شما را کاملا گوش کرده ام و به همه مخاطبینم معرفی می کنم.

بنده سخنرانی های زیادی را گوش کرده ام و لی یا علمی هستند و مذهبی نیستند و یا مذهبی صرف هستند و جنبه علمی ندارند.

ولی شما نظر بنده را تامین کرده ایدو مراجعین خودم را شیفته شما کردم بطوری که یکی از مراجعین می گفت :

آنقدر در ماشین و در منزل بارها گوش کرده ایم که بچه ۵ ساله ام اون روز می گفت مامان آقای فرهنگ میگه فکر منفی نکن!

مهدی اعلمی