سلام اقای فرهنگ

من یکی از بچه های هنرستان حضرت مریم منطقه ۱۸ هستم.

از وقتی شما در باره ی طراحی اینده و هدف و ارزو صحبت کردین رو من خیلی تاثیر گذاشت

و تصمیم گرفتم از همون جا به تمام کارهایی که بهمون یاد دادین عمل کنم

و تا حدی هم که انجام دادم جوابشو نه تنها تو درسام بلکه تو زندگیم هم گرفتم.

البته زمان زیادی از اون سمینار نمی گذره ولی امیدوارم که رفته رفته این نتایج ادامه پیدا کنه.

امیدوارم تو جلسات دیگری هم که دارین شرکت کنم.

باتشکر از اینکه وقت تون و به من دادین.  

شکیبا امیری