سلام

 صحبت هاتون برای زندگيم و عاشقانه شدن اون تاثير زيادی داشت

فقط خواهشا جون جفت مون يك دوره كامل آموزش اوليا و تربيت فرزند برگزار كنيد

بخاطر خدا بخاطر كشورمون بخاطر نسل مون بخاطر امام زمان اين دوره بايد كامل و مكفی باشه

بهم قول بديد

عباس ایزدی