با سلام و ادب خدمت آقای شاهین فرهنگ عزیز

استاد دقیقا از وقتی که سخنرانی های شما را گوش دادم زندگی ام متحول شد.

نسبت به مسائل دینی و مذهبی کاهل بودم ربطه ام با خدا خوب نبود ...

بدبین بودم. عصبی بودم. زود رنج بودم. صبور نبودم.

اما حالا در حد توانم احکام دینی را انجام میدهم و با خدا دوست و رفیق شده ام.

عاشق خدا و امامان و قرآن شده ام. هر کاری میکنم اول میبینم خدا راضی است بعد انجام میدهم.

شما مرا به راه راست هدایت کردین. خدا از شما راضی باشد. خدا اجرتان بدهد.

دوستان دارم

حامد کنگری