به نام خداي مهربون

من داخل سايتتون ثبت نام كردم والبته اول از طريق دانلود سخنراني هاتون و بعد از طريق خريد سي دي هاتون باشما اشنا شدم.

من تقريبا همه سي ديهاي شما رو خريد كرده ام و بعد از اينكه خودم گوش ميدم به همسرم ميدم تا داخل ماشينش گوش كنه.

اولش يكم سهل انگاري كرد ولي يكم كه گوش داده بود مشتاقش شد.

بيشترين تاثير و البته بهترين تاثير صحبت هاي شما تو زندگي ما با سي دي فلسفه نمازتون بود.

شوهرم سی دی رو گوش داده و جالب اينكه تا اون موقع گاهی برا نماز سهل انگاري ميكرد.

و بيشترين ارزوي من براي اون اين بود كه همیشه نمازشو بخونه.

لازمه بدونيد ماعقد هستيم و حالا ايشون صبح ها ساعتشو كوك ميكنه وحتي منو هم بيدار ميكنه كه نمازم قضا نشه.

ومن خيلي خوشحالم واز شما ممنون.

رویا فلاحیان