سلام

متاسفانه شما رو نمیشناختم.

کلاسهاتونم نیومدم و فقط برنامه های صوتی شما رو در اینترنت گوش دادم.

اصلا با پدرم رابطه خوبی نداشتم. اصلا درکش نمیکردم.

نمیتونستم کسیو غیر اون مقصر دعواها بدونم.

الان میبینم منو مادرم خیلی مقصر بودیم.

شکرخدا زندگمون عالی شده.

تشکرم اینجا زبانیست.

اما همیشه دوستم که شما رو معرفی کرد و شما رو دعا میکنم.

ماریه انجمنی