سلام. چند مدت پیش بشدت زیر فشار زندگی بودم و یروز که از دنیا نا امید بودم داشتم به دوستم میگفتم که یه دفعه یکی از دوستام برام سخنرانی دکتر فرهنگ رو فرستاد و زندگیم تغییر کرد و ازون زمان دیدم مثبت شد و با قدرت ذهن به اکثر چیزایی که میخواستم رسیدم و خدا رو کامل در زندگیم احساس میکنم