در تکاپوی معنا

عنوان کتاب :در تکاپوی معنا

نویسنده :ترینا پالاس

مترجم :طیبه زندی

ناشر :نشر میترا

سایت :

درباره کتاب :کرمی کوچک که مدتی است به دنیا آمده، از روزمره گی کسل شده و به خود می گوید : « باید مفهوم زندگی بیش از فقط خوردن و بزرگ تر شدن باشد ». ...

توضیح:این کتاب به خوبی و در قالب داستانی شیوا و روان، بیان می کند که باید در طول زندگی به فکر اوج گرفتن باشیم.

نقد کتاب در تکاپوی معنا - ترینا پالاس

atiye hosseini

atiye hosseini پاسخ دادن

سلام ، با اينکه قالب داستان شيوا و روانه اما درکش سخته