امیر ابراهیمی

دلنوشته

آقا برید این شعر گروهی پیشنهاد بدید بره نظرسنجی بره بیت بعد بابا چشمه ام یخ کرد کی شروع میشه این نظرسنجی ههههه

بسی رنج بردم در این سال سی
همش منتظر ماندم در این سایت فارسی

دلنوشته

پنجشنبه 150 هزار تومان از کیف پول یکی از خانم های کلاسمون قبل از امتحان دزدیده شد...
در همون روز گوشی یه بنده خدای دیگه ای دزدیده شد
نمی خوام در مورد دزدی صحبت کنم
میخوام بگم یه متنی...

دلنوشته

چقدر خوب می شد اگر بخاطر یه چیزایی که نمی دونیم سریع قضاوت نکنیم و احترام بذاریم و راست بگیم
در مورد قضاوت خیلی شنیدید که آقا قضاوت نکنید قضاوت ممنوع و ...
اما واقعا این قضاوت به چه معناست...