مهدي وكيل دوست

دلنوشته

سلام
امروز كه اين متن رو مينويسم با تمام نا اميدي بعد از چند سالي كه با همسرم زندگي بسيار بدي داريم و تمام تلاشم رو براي بدست اوردن شماره اقاي فرهنگ كردم و نشد و عين ناباوري تو لحضات اخر اين ساي...