فرزانه بهرامیان

دلنوشته

فیلم بی نوایان که جدید موزیکال ساختن رو خیلی دوست دارم ، خیلی با اون فیلم گریه میکردم ، همیشه دلم میخواست یکی مثه ژان وال ژان بیاد و منو ببره جایی دور و امن که اونجا خوشحال باشم ، ای کاش زندگی منم یه...

دلنوشته

خانومی هستم 24 ساله
زندگیم هیچ وقت به اندازه سنم نبود ، مسئولیت هایی بزرگتر از خودم به دوش کشیدم ، بچگی نکردم که هیچ برای بچگی کردنهام توی بچگی تنبیه میشدم ، نوجوونی و جوونیمو تباه کردن ، هرچی ب...