حمید رضا شیخ

دلنوشته

ماه فروماند از جمال محمد
سرو نباشد به اعتدال محمد
قدر فلک را کمال و منزلتی نیست
در نظر قدر با کمال محمد
وعدهٔ دیدار هر کسی به قیامت
لیلهٔ اسری شب وصال محمد
آدم و نو...

دلنوشته

دوستان و مهربانان سلام
مدتی است از پیام " ایده و اقدام " که ثبت کردم می گذرد.
با تعجب فقط دو پیام بازخورد دیدم.
اکنون که تعداد زیادی از دوستان از بیکاری گله مند هستند و ابراز میکنن...

دلنوشته

سلام گرم من به همه شما مهربانان
اکنون که همسایه و برادر شما در خانه تحول هستم تمایل دارم امکاناتی را که خداوند متعال عزه وجلاله به من تفویض نموده با شما تقسیم کنم. و به این وسیله ضمن شکر گزاری ا...

دلنوشته

با سلام
بسیار خوشحالم که به عضویت خانه تحول در امدم.