علیرضا الف

دلنوشته

اولین نفری که عذرخواهی می‌کنه، شجاع‌ترینه؛
اولین نفری که می‌بخشه، قوی‌ترینه؛
و اولین نفری که فراموش می‌کنه، شادترینه.