ریحانه مهدوی

دلنوشته

باسلام وخداقوت،ازشماخواهش میکنم کاملا روی صحبتهایم فکرکنیدومشاوره بدهیدچراکه نیازبه یک مشاوره تحیلیل شده دارم که درحضوری دست رسی ندارم،من حدود8 سال پیش موردی داشتم که ازلحاظ خودم قابل قبول بودوهمچنین...

دلنوشته

سلام چراجواب سوال من رونمیدید؟؟؟؟؟منتظرم

دلنوشته

باسلام وتشکرخواهشمندم که این سوال من رواقای دکترخودشون جواب بدندهرچندمیدونم مشغله کاری دارندجناب دکترمن ازمشاوره های شمااستفاده کردم وقبل ازآشنایی شما یک فردمثبت گرابودم ولی دقیقازندگیم برعکس چیزهای ک...