مجيد يزدان پناه

دلنوشته

با سلام و احترام خدمت استاد گران قدر
، جناب آقاي دکتر فرهنگ و اعضاي زير مجموعه ايشان:

بنده به تازگي از طريق سخنراني هاي شما با موضوع ازدواج آشنا شدم
که مباني و اصول مطرح...