حکیمه میر

دلنوشته

باسلام.یه دخترم ودوست داریم یه قدمی واسه خانوادهم بردارم ولی ب هردری میزنم کاری ازم برنمیادالانم ک خونه هامون داره روسرمون خراب میشه وهرجادست میندازم ک شایدیکی کمک کنه ولی متاسفانه هیچکس جوابگونیست پد...