هومن اسماعیلی

دلنوشته

من یه جوون 20ساله هستم که بخاطر هزینه زیاد موسیقی نمیتونم پیشرفت کنم و آهنگ بخونم
اگه کسی هست که میتونه تو این راه همراهیم کنه و کمک کنه ممنون میشم ازش ❤
مطمئن باشید یک روز اسم من به عنو...