پریسا جلالی

دلنوشته

سلام استاد در جلسه ای گفتند در دعا وارد جزییات نشید مثلا بگو خدا شوهر نگو بهرام ولی در تصویر سازی همه چیز را با جزییات ببین این چطور ممکنه لطفا هر کس مایل به راهنمایی من هست به این ادرس پیام بدهدjalil...