امین اسداله زاده

دلنوشته

سلام اینجانب امین ساکن خرم آباد35سال سن ومتاهل دارای یک فرزندبه دلیل تنگی نخایی ودیسک مهره های کمربه طورشدیدازانجام کاربرای امرارمعاش بازمانده ام ونمیتوانم مداوم درطول روزکارانجام بدم تورابه خدااگرکسی...