مصطفی اسماعیلی

دلنوشته

با سلام مصطفی اسماعیلی هستم 17 ساله به دلیل کوتاهی قد نیازمند به استفاده از 30 عدد از هورمونی بنام نوردیتروپین میباشم اما اوضاع مالی خانواده و حقوق پایین پدرم جز قرض و وام کفاف هیچ کاری را در زندگی ما...