علیرضا جهانی

دلنوشته

سلام آقای فرهنگ
پدر و مادرم از هم جدا شدند
من 15 سالمه
خیلی دوست دارم ایمیل شما را داشته باشم که براتون ایمیل بزنم
اما نمیدونم چطوری
گفتم توی سایتتون ثبت نام کنم
بب...