اعظم خسروانی

دلنوشته

با عرض سلام و خسته کارنباشید.
استاد پسرمن 21 سال دانشجوی سراسری رشته عمران ترم 5 درحال تحصیل است. ناراحتی من از این است که در نماز کاهلی می کند . من cd شما را گوش کردم تا سن 13 سالگی بود. هرچی ب...