جعفر جواهری

دلنوشته

درود بر شما
سپاس از خیل بی نهایت مهربانی
داداش شاهین عزیزم آیا امکان داره از آموزش هایی که از شما میگیریم در سخنرانی ها و محافل استفاده کنیم ، شما راضی هستید ؟
سپاس گذار هستم که ج...