حبیبه زیدآبادی

دلنوشته

موسسه خیریه خانه باران سبزوار
مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی پسر
که در تاريخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۸۷ با شماره ١٨٥ در دفتر شركت هاي سبزوار به ثبت رسيد همزمان مراحل تسطيح و اماده سازي زمين...