محسن مباشری

دلنوشته

mohsen mobasheri:
با سلام، بنده حقیر کارشناس ارشد آموزش با سابقه طولانی کار دانشگاهی در سمت مدیر آموزش.، حدود پنج سال می شود که بعلت اتفاقات عجیبی که در زندگیم رخ داده با سیلی صورت خودمو سرخ...