فاطمه شکری

دلنوشته

به حضرت عباس راست می گم به این ماه رمضان قسمتون می دم نیازبه یک میلیون پول دارم هرچقدرش تونستیدکمک کنید